Mobil: 070-7566878
Exp: 070-7571788
e-post: info@saltek.se
Besöksadress efter avtalad tid:
Sal Nytorp 1
467 96 GRÄSTORP
Kartan visar var vi finns

  Gå till:      Service     Pellets     Stallströ     Hem      för mer information.                                 Vad säger meteorologen?
                                                             

Lastbilen kör fram (ibland backar den vid trånga utrymmen)
Kopplar sig till intaget till förrådscontainern.....
...och startar fyllningen. Viktigt att det sker med lågt  lufttryck så att inte pelletsen skadas och bildar spån/dammpartiklar.
Behållaren innehåller c:a 14 ton...men levererar den mängd som är beställd.
En leveranssedel lämnas när allt är klart.  Förrådet är påfyllt och bilen lämnar för leverans till nästa kund.

 

Har leveransen skett genom oss så kan vi närvara för assistans vid leveransen om önskemål om det finns.